Wymagana aktualizacja bazy danych

Twoja baza danych Matomo jest już nieaktualna i musi zostać zaktualizowana zanim można będzie kontynuować.

Baza danych statystyk Matomo zostanie zaktualizowana z wersji 4.6.1 do nowej wersji 5.0.2.

Następujące rozmiary zostaną zaaktualizowane: log_conversion.pageviews_before.

Istotne informacje, w przypadku instalacji statystyk Matomo na dużych portalach

Jeżeli twoja baza danych Matomo zawiera dużo danych, aktualizacje mogą trwać zbyt długo by przeprowadzić je przez przeglądarkę. W takim przypadku przeprowadź aktualizację z linii poleceń:

php /usr/home/sites/stats.diversa-spez.de/web/console core:update

Jeśli zarządzasz serwerem Matomo o dużym ruchu, zalecamy tymczasowo wyłączyć śledzenie odwiedzających i przełączyć Interfejs Użytkownika Matomo w tryb konserwacji

Informacja: zostaną wykonane zapytania SQL oraz polecenia, aby zaktualizować twoją bazę danych do Matomo 5.0.2

› Kliknij, aby zobaczyć i skopiować listę kwerend SQL i poleceń konsoli, które zostaną wykonane

Potrzebujesz pomocy przy aktualizacji Matomo?

Jeśli potrzebujesz pomocy podczas aktualizacji Twojego Matomo, twórcy aplikacji służą Ci pomocą, aby aktualizacja zakończyła się powodzeniem i dostarczają instrukcji, informacji o dobrych praktykach i ciągłego wsparcia. Skontaktuj się z ekspertami Matomo, aby rozpocząć bezpieczną aktualizację Twojego Matomo.

Gotowy do dalszego działania?

Aktualizacja bazy danych może potrwać chwilę, więc bądź cierpliwy.

Weryfikacja spójności plików nie powiodła się i zwróciła błędy. Wprowadź niezbędne poprawki i po odświeżeniu strony upewnij się, że nie pojawią się błędy. Szczegóły